اطلاعیه

هدف از تاسيس گروه  تحقيقات ايزوتوپى ، فراهم آوردن امکانات لازم به منظور اندازه گيرى نسبت هاى ايزوتوپى عناصر مختلف موجود در نمونه هاى زمين شناسى مى باشد . داده هاى حاصل از اين آزمايشات در شاخه هاى مختلف زمين شناسى کاربرد دارد که در اينجا به صورت تيتر وار به بعضى ازآنها اشاره مى شود :

 

1-ژئوکرونولژى( سن سنجى نمونه هاى زمين شناسى بر اساس تبديلات راديو اکتيو)

 

2-بررسى مخلوطهاى دو جزئى(مثلا پيوستن آب رود فرعى به رود اصلى –پيوستن رود به درياچه يا اقيانوس –آميختگى دو نوع رسوب در يک حوضه رسوب گذارى ، آلوده شدن يک ماگماى منشا  گرفته از جبه با سنگهاى پوسته زمين )

 

3-چينه شناسى برف و يخ

 

4-بررسى پارنيه دماسنجى ( بررسى دماى زمين در دوران هاى گذشته )

 

5- سن سنجى مرجان ها

 

6-وقوع  subduction  ( فرورانش زمين )

 

با توجه به نکات ذکر شده ، واضح است که در اغلب پژوهش هاى زمين شناسى ، بررسى هاى ايزوتوپى کاربردى پايه اى دارد .